අපිව හඳුනාගන්න

අපි කවුරු ද?

සිග්මා හඳහන, තරු කිරණ ආදී මෘදුකාංග මගින් ලාංකීය ජ්‍යෝතෂ්‍යය වේදීන්ගේ විශ්වාසය දිනාගනිමින් වසර 10කට වඩා ක්ෂේත්‍රයේ රැඳී සිටිනා ආයතනයකි. ජ්‍යෝතිෂය මූලධර්ම හරිහැටි අවබෝධ කර නොගෙන නිර්මාණය කෙරුණු ජ්‍යෝතිෂය මෘදුකාංගයකින් සිදුවන්නේ ජ්‍යෝතිෂය ක්ෂේත‍්‍රයට හානියක් පමණි. එය අවබෝධ කරගත් අප හට, පෙර අපරදිග ජ්‍යෝතිෂය ක‍්‍රමවේදයන්හී ප‍්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ වේදීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ නිර්මාණය වුණු තරු කිරණ සහ kendare.com මෘදුකාංග ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වඩා නිවැරදිම සහ විශ්වාසනීයම මෘදුකාංගයන් ලෙස අපට නොබියව පැවසිය හැක.

අපගේ විශ්වාසනීය භාවය ගැන දහස් ගණනක් වූ අපගේ පාරිභෝගික ජ්‍යෝතිෂ්‍යයවේදීන් සාක්ෂි දරණු ඇත.

කේන්දරේ.com මෘදුකාංගයේ ක්‍රියාකාර්ත්වය

දත්ත

6000
වසරක කේන්ද්‍ර සැකසීම
2000
අධික ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන්ගේ විශ්වාසය
1
සිංහළ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය මෘදුකාංග සමාගම
අපේ blog අඩවිය

අලුත්ම ලිපි

පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම සහ ලොව ඕනෑම තැනකට කේන්ද්‍ර සටහන් නිවැරදිව සැකසීම.

කේන්දරේ.com අන්තර්ජාල මෘදුකාංගය මගින් වෘතීය මට්ටමේ ජ්‍යෝතිෂ්‍යය වේදීන් නොවන අය සඳහා ද නිවැරදි කේන්ද්‍ර සටහන් ගණනය සහ පොරොන්දම් ගැලපීමේ සේවය ලබා ගත හැක. මෙම මෘදුකාංගය මගින් ලබා ගත හැකි සේවා, ලොව …

පොරොන්දම් ගැලපීම - marriage - porondam

නිකුතුව 1.1v

නව අංග පොරොන්දම් ගැලපීම. (ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වන විවිධ ක්‍රම ඇතුලය.) අශ්ඨ කූඨ ගැලපීම විසි පොරොන්දම් දස පොරොන්දම් ආරූඩ පාද ගණනය ග්‍රහයන්ගේ උච්ච නීච සතුරු භාවය ග්‍රහයන් වක්‍ර …

කේන්දරේ.com මුල් නිකුතුව

තරු කිරණ මෘදුකාංගයට වසර 10ක් සපිරෙන මේ අවස්ථාවේදී Kendare.com යනු, ජංගම දුරකථනයකින් හෝ පරිගණකයකින් මාසික ගෙවීමේ පදනම මත අන්තර්ජාලය හරහා භාවිතා කළ හැකි මෘදුකාංගයකි. මේ සඳහා ඔබට වැය වන්නේ දිනකට …