සිග්මා හඳහන, තරු කිරණ ආදී මෘදුකාංග මගින් ලාංකීය ජ්‍යෝතෂ්‍යය වේදීන්ගේ විශ්වාසය දිනාගනිමින් වසර 10කට වඩා ක්ෂේත්‍රයේ රැඳී සිටිනා ආයතනයකි. ජ්‍යෝතිෂය මූලධර්ම හරිහැටි අවබෝධ කර නොගෙන නිර්මාණය කෙරුණු ජ්‍යෝතිෂය මෘදුකාංගයකින් සිදුවන්නේ ජ්‍යෝතිෂය ක්ෂේත‍්‍රයට හානියක් පමණි. එය අවබෝධ කරගත් අප හට, පෙර අපරදිග ජ්‍යෝතිෂය ක‍්‍රමවේදයන්හී ප‍්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ වේදීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ නිර්මාණය වුණු තරු කිරණ සහ kendare.com මෘදුකාංග ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වඩා නිවැරදිම සහ විශ්වාසනීයම මෘදුකාංගයන් ලෙස අපට නොබියව පැවසිය හැක. අපගේ විශ්වාසනීය භාවය ගැන දහස් ගණනක් වූ අපගේ පාරිභෝගික ජ්‍යෝතිෂ්‍යයවේදීන් සාක්ෂි දරණු ඇත.